Klagemuligheder

Klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos jagt-grej.dk kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@jagt-grej.dk . Svar aldrig tilbage på den automatisk genererede orderbekræftigelse, den kam ikke besvares!