Vejledning til hjortejagt

Vi får en masse spørgsmål omkring hvor kraftig buen skal være for at kunne opfylde kravene til hjortejagt i Danmark.

Det er ikke alene trækkraften der afgør dette, men en kombination trækkraft og ikke mindst træklængde.

Som udgangspunkt vil en bue der levere ca. 330 fps ibo, sat på 60# og med en træklængde på 28 til 28.5" kunne opfylde kravene. Dog skal man være opmærksom på, at der er stor forskel på hvordan de forskellige buer kan kaste en 33 gram tung pil afsted og man bør derfor altid skyde i gennem i cronograf for at få det rigtige resultat.

 

Har man en træklængde på f.eks. kun 26" er det op af bakke og man skal nok beregne sig på at kunne trække mindst 70# og mange tilfælde endnu mere!

 

Jeg testede en Obsession med 7" strengehøje opgivet til ibo 340 fps, 60# og 29.5" træklængde længde, 33,2 grams pil og cronograferede den til 246 fps som svare til 93 joule.

Derefter satte jeg træklængden ned til 27,5" og denne gang viste cronograffen 223 fps som svare til 76,7 joule og derned ikke nok til at kunne udøve hjortejagt. Det svarede til et drop på 13 fps pr. tomme træklængde og få at opnå samme anslagsenergi (92 joule) med 27,5" træklængde måtte jeg op på en trækstyrke på 67 Pound.

 

Havde buen nu været med 6" strengehøjde, var træklængden blevet øget med 1" og man har derfor leveret over de 80 joule.

 

Gennem mange forsøg med forskellige buetyper gennem årene, er min konklusion at man ca. skal regne med, at for at levere samme anslags energi og hastighed som en ibo standard på 30", skal man for hver tomme man trækker mindre, påregne at skulle kunne trække 3 - 5 Pound mere for at opnå samme resultat.

 

Jeg skyder selv med en Obsession på 65#, 30" træklængde ibo 360 fps. og har følgende data:

24,9 grams pil skyder jeg 321 fps, som svare til 119 joule.

28,2 grams pil skyder jeg 292 fps, som svare til 112 joule.

33,2 grams pil skyder jeg 267 fps, som svare til 109 joule.

 

Man skal derfor altid regne med en nedgang i den beregnede anslags energi, i forhold til sit bukke sæt-op og derfor ikke gå ud fra at når man leverede 80 joule med sin 26 garms pil, at man også levere det med en 33 grams pil!

 

Er du i tvivl, så kom forbi og vi cronografere din bue med den rigtige pilevægt, så du bliver helt afklaret.