Handelsbetingelser

Generelle oplysninger
Andersen's Jagt-Grej
CVR-nr. 25971612
Bækkeskov Stræde 3, 4733 Tappernøje

info@jagt-Grej.dk
+45 61785738


Betaling
Vi modtager følgende betalings muligheder: Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB, EuroCard, Mobilpay og Bankoverførelse.
Ved MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB, EuroCard betales 1,5% i gebyr

Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen og varene bliver først afsendt, når beløbet er registreret på kontoen.
Kunder uden fra Danmark, som vælger at betale via bank overførelse, skal betale for alle gebyre, det vil sige, både afsender og modtager gebyr.

Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.


Levering

Andersen's Jagt-Grej sørger for levering med GLS (med mindre andet angives) til modtager, senest dagen efter bestillingen. Rettidig levering forudsætter dog at GLS overholder dag-til-dag levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos GLS, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til leveringsdato.
Andersen's Jagt-Grej kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos GLS. I tilfælde af  udeblevne leverancer sendt som pakke og ikke brev, fremsender Andersen's Jagt-Grej naturligvis en ny leverance uden beregning. Ved forsendelser uden for Danmark, fremsendes ikke en ny leverance, før en efterlysning er udført og færdig.

Bemærk at med Maxi-brev er forsendelsen på eget ansvar, Andersen's Jagt-Grej påtager sig intet ansvar for forsendelser der bliver væk.

Ved ikke afhentede forsendelser på leveringsstede og, som bliver sendt retur til Andersen's Jagt-Grej, betaler kunden selv for genforsendelse.


Levering til Bornholm og visse småøer er ikke omfattet af GLS's målsætning om dag-til-dag levering, idet forsendelser til disse område i nogle tilfælde kan vare 2-3 dage. Andersen's Jagt-Grej tager altid udgangspunkt i dag-til-dag levering. Ordre bestilt inden kl. 20:00 vil blive afleveret den følgende dag kl. 7:00 og ordre bestilt herefter, vil først blive afleveret dagen efter.
Fortrydelsesret
Der er 14 dages returret på varer købt over internettet, regnet fra den dag de modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i samme stand og mængde som du modtog den. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage.
Omkostninger for forsendelse og til returnering skal du selv afholde. Pakker uden omdeling modtages ikke, da der ikker mulighed for afhentning. For praktiske detaljer - se punktet ''Reklamation og varereturnering''.
Buer der er opsat med tilbehør efter aftale og dermed ud pakket og uden emballage tages ikke retur.


Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
 
Manglende original emballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage.)

Varer undtaget fortrydelsesretten
Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

 
 • Buer der er opsat med tilbehør efter aftale og dermed ud pakket og uden emballage tages ikke retur.
 • Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,
 • Stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom,
 • Opførelse af bygning,
 • Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.,
 • Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,
 • Spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller
 • Hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr. 
 1. Udførte ikke finansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,
 1. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,
 1. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
 1. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
 1. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,
 1. Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,
 1. Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,
 1. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på,
 1. Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer,
 1. Aftaler, der indgås på en offentlig auktion,
 1. Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres,
 1. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,
 1. Finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
 1. Aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.
 

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.
 
Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.


Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt for varen tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
 
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, dog ikke leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
 
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur.

 
Reklamationsret
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.
 

Andersen's Jagt-Grej yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Andersen's Jagt-Grej indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Andersen's Jagt-Grej returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Reklamation og varereturnering
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

Andersen's Jagt-Grej
Bækkeskov Stræde 3
4733 Tappernøje
Email:
info@jagt-grej.dk

 
Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt.
(Beskriv eventuelle særlige procedurer, som kunden kan følge.)
 
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

 
Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.
 
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
 
Personoplysningerne registreres hos Andersen's Jagt-Grej og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
 
Den dataansvarlige på 
www.jagt-grej.dk er Kim Andersen
 
Som registreret hos Andersen's Jagt-Grej, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@jagt-grej.dk

 
Klageadgang
Klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos jagt-grej.dk kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her:
http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@jagt-grej.dk . Svar aldrig tilbage på den automatisk genererede orderbekræftigelse, den kam ikke besvares!
Handelsbetingelserne er senest opdateret den 23/11-2017