Knive, økser og Tools

En god kniv eller økse og et godt stykke værktøj, kan man ikke undvære når man færdes i naturen.